فروش محصولات زنبور عسل
خانه / دارو

دارو

خریدانواع داروی ارگانیک برای بیماریهای زنبورعسل

خریدداروی ارگانیک زنبورعسل بیماری یک پارامتر بسیار مهم در تمامی حیواناتی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با انسان در ارتباط هست ؛می باشد.لذا زنبورعسل نیز با اینکه در نگاه اول حشره ی مقاوم به نظر می رسد ،منتها یک سری بیماری وجود دارد که زندگی زنبورعسل را …

توضیحات بیشتر »

فروش بهترین داروهای ضد بیماری زنبورعسل

همانطورکه در جریان هستید بیماریهای زنبورداری بسیار متنوع نیستند ولی به دلیل اجتماعی زندگی کردن آنها موجب می شود اگر ذره ای آلودگی در کندو وجود داشته باشد بسیار سریعتر به تمام کلنی ها شیوع پیدا کرده و را درگیر خواهد کرد لذا جلوگیری از بیماری ها باید از طریق داروها و یا آنتبی بیوتیک های طبیعی فورا انجام گیرد.

توضیحات بیشتر »

فروش انواع نوارهای ضدکنه ارگانیک درزنبورداری

فروش انواع نوارهای ضدکنه درایران ودیگرکشورهابه منظورجلوگیری ازشیوع بیماریهای انگلی مربوط به زنبورمعمولا ازروشهای درمانی مخصوصی استفاده میکنند.درکشورمانیر اخیرابدلیل زیادشدن بیماری انگلی درزنبورستان ازداروهاونوارهای متعددی که ازطرف سازمان دامپزشکی معرفی میشوداستفاده میکنند.البته نتیجه گیری ازداروهای ضدکنه بستگی به حجم کنه ومدت زمان مبتلای کندو به نوع انگل میباشد. (فروش انواع …

توضیحات بیشتر »